Home

De Stichting stelt zich ten doel de hulpverlening aan Oost-Europa in de ruimste zin des woords en de bevordering van de onderlinge vriendschap.

Beëindiging stichting.

Helaas heeft het bestuur van de stichting het besluit moeten nemen om de stichting Flevoland helpt Oost Europa met ingang van heden (11-12-2017) te sluiten.

Zoals al eerder vermeld is er meer concurentie gekomen in de vorm van commerciele kringloopwinkels waardoor op onze snuffelmarkten minder publiek op af kwam en de stichting minder inkomsten genereerden.

 

Er zal op 13 januari 2018 nog één transport plaats vinden naar Swiecie (Polen), de plaats waar in 1981 het eerste transport werd afgeleverd. Een mooie afsluiting!

 

Het bestuur bedankt u hartelijk voor de door u ingeleverde kleding en goederen mede in het vertrouwen in de bijna 37 jaar dat u in onze stichting had.

 

Het bestuur.